Công Ty cổ phần XNK Hoá Chất Tân Phú Cường
花卉印花面料

對印花布專門設計的染料與基礎化工

花卉印花面料

集團 Suncion P 致力於具有鮮豔色彩和高出色率的活性印花

印刷過程附帶的助劑
跌跌撞撞
粘合劑
靈活、有光澤的白色印刷品
湖中