Công Ty THHH Hoá Chất Tân Phú Cường

TẠI SAO
LẠI CHỌN
TÂN PHÚ CƯỜNG

Làm tốt nhất 45 năm qua!
"Chỉ có thấu hiểu sâu sắc mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn"

Thành lập năm 1978. “Hơn 43 năm kinh doanh hóa chất công nghiệp”

THẤU HIỂU

Tập trung vào giải quyết vấn đề của khách hàng là nền tảng để chúng tôi đưa ra quyết định.

CAM KẾT

Sự cam kết mang uy tín cho TPCC suốt 43 năm qua. Đây là giá trị cốt lõi mà TPCC hướng đến và bảo vệ

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Mỗi cá nhân tại TPCC là đại diện cho sự nỗ lực cải tiến liên tục để theo kịp với những thay đổi của cuộc sống

CHUYÊN NGHIỆP

Mỗi cá nhân tại TPCC là một chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Chúng tôi gọi đó là sư chuyên nghiệp.

HIỆU QUẢ

Chúng tôi không bán với giá rẻ nhất, mà tập trung vào mang lại hiệu quả chung cao nhất cho khách hàng

SÁNG TẠO

Mỗi cá nhân đều cùng nhau phát triển tìm kiếm và đề xuất các giải pháp có tính mới cho đối tác