Công Ty cổ phần XNK Hoá Chất Tân Phú Cường
VẢI JEANS

Bộ sản phẩm được thiết kế riêng cho chất vải Jeans

MÀU NHUỘM SULFURE CHO VẢI JEANS

Cập nhật xu hướng Jeans với hệ màu SULFURE với đa dạng

 • Bộ HCCB và chất trợ đi kèm
 • Tiền xử lý:
  • HCCB: Xút, Oxy (H2O2)
  • Bộ sản phẩm Nicca
  • Chất nấu tẩy
  • Càng hóa
  • Chất ổn định H2O2
  • Chất khử H2O2
  • Enzyme cắt lông /môi trường acid
  • Nhuộm
  • Đá
 • Sau nhuộm:
  • Cầm màu
  • Bóc màu, sửa lỗi
  • Chất giặt
 • Wash
  • Bộ HCCB: oxalic, Meta, Javel, thuốc tím (KMnO4), acid photphoric (H3PO4)
  • Enzyme tạo bông, chống tái bám
  • Chất cation hóa, chất trợ thuốc tím
 • Hoàn tất
  • Hồ acid béo & Silicone (macro, micro)
  • Hồ cứng
  • Enzyme rũ hồ môi trường trung tính