Công Ty cổ phần XNK Hoá Chất Tân Phú Cường
滌綸面料

對特多龍專門設計的染料與基礎化工

S-TRICHROMAT系列染料

S-Trichromat 系統分散三色提供高批次重複性和高水洗牢度,適用於多種染色方法,如高溫染色、熱溶膠、印花和線染色。

Lonpperse 橙 S4RL
Lonpperse Rubine S5BL
Lonpperse 海軍 HGL
HCCB 套件和隨附的輔助工具
預處理:
HCCB:蘇打水/蘇打水
Nicca 產品集
除油劑
變得更多
染料
尼卡的均勻度
酸性緩衝液
染色後:
持色
剝離顏色,修復錯誤
洗滌劑
完全的
脂肪酸湖和有機矽(宏觀、微觀)
抗紫外線劑
抗菌劑
排斥