Công ty THHH Hoá Chất Tân Phú Cường
花卉印花面料

對印花布專門設計的染料與基礎化工

塗料

PIGMENT色組,顏色範圍廣,對棉的水洗牢度高。

印刷過程附帶的助劑
跌跌撞撞
粘合劑
靈活、有光澤的白色印刷品
湖中