Công ty THHH Hoá Chất Tân Phú Cường
花卉印花面料

對印花布專門設計的染料與基礎化工

分散印刷染料

用於在滌綸織物上進行分散印花的一組選擇性顏色

印刷過程附帶的助劑
跌跌撞撞
粘合劑
靈活、有光澤的白色印刷品
分散印刷色澱